Welcome


Namens de organisatiecommissie van het UMC Groningen Transplantatie Centrum heet ik u van harte welkom op het 28ste Bootcongres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging in Groningen.

Wij hebben geprobeerd dit jaar een aantal bijzondere thema’s in het pro­gramma te groeperen. Daarbij is gekozen voor de thema’s ‘healthy ageing’ na orgaantransplantatie, complexe (grensverleggende) transplantaties en techno­logische ontwikkelingen, zoals machinepreservatie. In het kader van deze thema’s zal een aantal gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse gast­sprekers een voordacht geven.

Bovendien is een bijzonder groot aantal goede abstracts ingediend. Op basis hiervan hebben we een interessant en representatief programma kunnen samen­stellen. De ver­schillende disciplines en thema’s binnen de Nederlandse transplantatie­wereld van basaal onderzoek tot en met patiëntgebonden eva­luatie zijn alle goed vertegenwoordigd en zullen zeker weer uitmonden in de voor het Bootcongres zo kenmerkende actieve participatie met levendige discussie en inhoudelijke kruisbestuiving. Naast de orale presentaties zullen er wederom gemodereerde postersessies zijn waarin hopelijk levendige discussies over de inhoud van de posterpresentaties zullen ontstaan.

Vanzelfsprekend is er dit jaar weer een aparte onderwijssessie. Nieuw is een sessie voor de ‘Young Investigators’ waarbij het programma geheel door een aantal jonge onderzoekers zelf is ingevuld (wie de jeugd heeft, heeft tenslotte de toekomst).

Het Bootcongres kan niet worden georganiseerd zonder de hulp van velen, die wij zeer erkentelijk zijn voor hun inzet. Onze speciale dank gaat uit naar het secretariaat van de NTV, dat met enthousiasme zeer veel werk op efficiënte wijze heeft verricht. Ten slotte nog een woord van dank aan onze sponsors voor de onontbeerlijke steun aan onze vereniging en dit congres.

Namens de organisatiecommissie van het UMC Groningen Transplantatie Centrum wens ik u allen een boeiend, interactief en vooral ook plezierig congres!

Robert J. Porte
Voorzitter organisatiecommissie UMC Groningen Transplantatie Centrum


Flyer Bootcongres 2016