Accreditation


Accreditatie is aangevraagd*/toegekend door de volgende verenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde                            
  14 punten  

 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie                         
  12 punten  

 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen          
  14 punten  

 • Nederlandse Internisten Vereniging                                    
  14 punten  

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde                        
  11 punten*

 • V&VN, kwaliteitsregister, deskundigheidsgebied Dialyse*

 • V &VN, verpleegkundig specialisten register                                 
  toegekend


Op individuele basis kan accreditatie worden aangevraagd bij:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie