Sandoz


Ons Bedrijf

Sandoz, de generieke farmaceutische divisie van Novartis, is een wereldspeler op het gebied van generieke geneesmiddelen. Onze geschiedenis start in 1886 in Zwitserland. In de bijna 130 jaar die daarop volgden, is Sandoz uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf dat staat voor hoogstaande kwaliteit. Onze strategie en klantgerichte aanpak om hoogwaardige betaalbare geneesmiddelen te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen, heeft ons gemaakt tot één van de twee succesvolste, grootste en meest gerespecteerde bedrijven op het gebied van generieke geneesmiddelen. Onze geneesmiddelen zijn toegankelijk voor meer dan 90% van de wereldbevolking. We zetten ons in om de wereldwijde toegankelijkheid tot betaalbare gezondheidszorg verder te verbeteren.

Naast ons uitgebreide internationale netwerk voor ontwikkeling en productie en wereldwijde commerciële activiteiten bieden we een breed scala aan gestandaardiseerde en gedifferentieerde producten, variërend van grondstoffen tot eindproducten. Deze combinatie van expertise en internationale aanwezigheid, ondersteund door onze constante focus op kwaliteit, geeft ons een toonaangevende positie ten opzichte van onze concurrentie.

Door het aanbod van een breed portfolio van hoogwaardige betaalbare geneesmiddelen draagt Sandoz tevens bij aan de stabiliteit van de gezondheidszorg wereldwijd. De besparingen die gegenereerd worden, kunnen ingezet worden voor duurdere innovatieve therapieën waardoor farmaceutische innovatie mogelijk blijft. Op deze wijze staat Sandoz voor één van de pijlers van de overall Novartis strategie om een volledig portfolio van geneesmiddelen bereikbaar te maken voor patiënten, artsen en andere dienstverleners in de gezondheidszorg.

Novartis is momenteel het enige bedrijf met een leidende wereldpositie in zowel octrooi-beschermde als generieke geneesmiddelen, waardoor Sandoz kan profiteren van de onderlinge uitwisseling van gespecialiseerde technische, klinische en juridische ervaringen.

Een breed portfolio aan hoogkwalitatieve generieke geneesmiddelen

Sandoz biedt een breed portfolio van ~1100 hoogkwalitatieve moleculen aan, variërend van standaard generieke middelen tot complexe producten met extra toegevoegde waarde. Wij vinden het belangrijk om onze klanten een divers en breed gesorteerd productenpakket te kunnen bieden, waardoor een one-stop-shop principe mogelijk is. Onze generieke producten variëren in complexiteit van tabletten, gels en pleisters tot complexe injecties, inhalers en state-of-the-art biosimilars, een nieuw opkomend werkgebied waarin Sandoz voorop loopt in de wereld. Wij zijn tevens een wereldwijde leverancier en producent van antibiotica, cardiovasculaire geneesmiddelen, behandelingen voor het centraal zenuwstelsel, gastro-intestinale geneesmiddelen, oncologische en respiratoire behandelingen en geneesmiddelen voor het bloed en bloedvormende organen.

Vooroplopend in gedifferentieerde producten die aansluiten bij de wensen van de klant

Sandoz onderscheidt zich van haar concurrenten door haar vermogen om complexe, gedifferentieerde producten te ontwikkelen en produceren, die in waarde al een derde van ons portfolio beslaat. Dit gedifferentieerde portfolio, dat verder gaat dan standaard generieke geneesmiddelen, is het resultaat van het goed luisteren naar en aansluiten bij de wensen van onze klanten en daaropvolgend anticiperen op hun veranderende behoeftes. Deze producten met toegevoegde waarde bevinden zich met name binnen het gebied van biosimilars, oncologische en respiratoire producten, drie pijlers binnen onze strategie om te differentiëren, waar we een wereldwijde leiderschapspositie bekleden of nastreven. De expertise van Sandoz in deze complexe producten is gebaseerd op tientallen jaren ervaring, vooral in het produceren van halffabricaten voor derden, die geresulteerd hebben in vroege successen als de allereerste orale penicilline in 1951 en één van de eerste recombinante proteïne, een interferon in 1980.

De pionier en wereldleider in biosimilars

Vooroplopend in de ontwikkeling en productie van gedifferentieerde generieke geneesmiddelen, was Sandoz ook de eerste firma die tweede generatie versies van zeer complexe biopharmaceuticals - zogeheten biosimilars - heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht. Daardoor zijn we een echte pionier en wereldleider in dit segment. Door het beschikbaar maken van deze complexe geneesmiddelen, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg voor alle patiënten wereldwijd.

Een internationale aanwezigheid, een lokale aanpak

Op dit moment is Sandoz de twee na grootste en één van de meest vooraanstaande generieke firma's wereldwijd, met ~26.500 werknemers werkzaam over de hele wereld. We hebben meer de tien grote ontwikkelingscentra en een wereldwijd netwerk van meer dan 30 productielocaties. Onze producten zijn beschikbaar in meer dan 160 landen. Hoewel we vanuit een internationaal perspectief zoeken naar synergiën en het creëren van meerwaarde voor onze patiënten en stakeholders, hechten we veel waarde aan een lokale aanpak om onze geneesmiddelen te vermarkten. Hierdoor blijven we dicht bij onze patiënten, artsen en zakenpartners overal ter wereld.

>>website