Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV)


Over ons

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) is een actieve patiëntenorganisatie, landelijk gericht, voor een grote diversiteit aan leveraandoeningen. De NLV wil 'Stem en Steun' zijn voor ieder die met een leveraandoening te maken krijgt. Patiënten zelf, hun familieleden, zorgverleners, en andere betrokkenen. We informeren, ondersteunen en behartigen de belangen van leverpatiënten.

Door en voor leden

De NLV is een vereniging voor en dóór leden. Kennis en ervaringen van patiënten zijn cruciaal voor beleidsontwikkeling, onze dienstverlening en inbreng in het zorgtraject. Daarom: doe mee en word lid. Het bestuur en de ruim 35 vrijwilligers worden in hun werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het landelijk bureau in Amersfoort. De Medische adviesraad adviseert en ondersteunt de NLV bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Verenigingsraad is een intern platform voor uitwisseling van informatie, ideeën en aandachtspunten. Eens per jaar vindt in april de Algemene ledenvergadering plaats.

Per ziektebeeld zijn werkgroepen of contactpersonen actief, veelal bestaande uit patiënten of familieleden. Zij helpen mee bij het organiseren van informatie- en lotgenotenbijeenkomsten, verzamelen nieuws, houden het forum bij en zijn aanspreekbaar voor lotgenoten. Onder ziektebeeldinformatie vindt u informatie over de werkgroep en waar ze mee bezig zijn.

Contact

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV)
Utrechtseweg 59
3818 EW Amersfoort
Tel.: 085-27 34 988
Mai: info@leverpatientenvereniging.nl


 

>> website