Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)


Over de NVN

De NVN is een actieve vereniging, van en voor mensen met chronisch nierfalen, hun naasten en nierdonoren. Met circa 7.400 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een chronische nierziekte.
De NVN is in 1977 opgericht als de Landelijke Vereniging van Dialyserenden (LVD). In 2003 is de naam veranderd in Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), omdat niet alle nierpatiënten dialyseren.

Regionale nierpatiëntenverenigingen

Naast de NVN bestaan er rond verschillende dialysecentra regionale nierpatiëntenverenigingen, waarin de patiënten van het dialysecentrum zich hebben verenigd. De NVN werkt met de meeste van hen nauw samen. Ook de regionale verenigingen organiseren lotgenotencontact en behartigen de belangen van hun leden, maar het accent ligt meestal op het bevorderen van het contact met het dialysecentrum en de zorgverleners.

Contact

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Postbus 284
1400 AG Bussum
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum
Tel: 035 - 691 21 28
Mail: secretariaat@nvn.nl


 

>> website