Donatie - P59 - Transplantatieverpleegkundigen in een perifeer dialysecentrum geven een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de transplantatie­voorbereidingI. Mensink-Eijkelkamp, M. Dijkstra-Oskam, M. Gritters-van den Oever

Chair(s): drs. Tineke Wind, transplantatiecoördinator, Maastricht UMC

Thursday 10 march 2016

13:00 - 13:30h at Foyer

Categories: Postersessie

Parallel session: Postersessies XI - Opgesplitst in 3 tijdblokken en 3 categoriëen (klinisch, basaal, donatie)


Achtergrond:
In 2013 werd in het kader van de opleiding tot transplantatieverpleegkundige een kwaliteitsonderzoek gedaan naar de transplantatievoorbereiding in een perifeer dialysecentrum. Op basis van de conclusies en aanbevelingen werd een transplantatiepoli opgezet met een centrale rol voor geschoolde transplantatieverpleegkundigen.

Doelstellingen: 
Het verbeteren van de voorlichting en het bewaken en het in duur verkorten van het voorbereidingstraject op niertransplantatie.

Resultaten:
Er is een gestage groei van het aantal voorlichtingsgesprekken in de afgelopen jaren. De duur van het voorbereidingstraject is duidelijk verkort (van gemiddeld langer dan 1 jaar naar ruim 4 maanden). Er zijn diverse bijkomende voordelen. Zo zijn er ruimere gesprekstijden voor voorlichting en is er een vast aanspreekpunt voor alle betrokkenen (patiënten, zorgverleners, transplantatiecentrum) wat de communicatie bevordert. De transplantatieverpleegkundige documenteert en bewaakt het proces zorgvuldig en ontlast hiermee de betrokken nefrologen.

Conclusies:
Een transplantatiepoli, met geschoolde transplantatieverpleegkundige, biedt in een perifeer dialysecentrum een duidelijke kwaliteitsverbetering van de transplantatievoorbereiding.