Donatie - P54 - Afname van weefseldonoren door daling aantal overledenen in zieken­huizen?A.H. Brunsveld-Reinders, C.H. Vrijenhoek, E.M. den Hollander, P.E. Vorstius Kruijff, J.G.C. Blok-Singerling, J.W. Anthonio-Rog, M.S. Huijzer-den Toom, E. de Jonge

Chair(s): drs. Tineke Wind, transplantatiecoördinator, Maastricht UMC

Thursday 10 march 2016

12:30 - 13:00h at Foyer

Categories: Postersessie

Parallel session: Postersessies XI - Opgesplitst in 3 tijdblokken en 3 categoriëen (klinisch, basaal, donatie)


Introductie:
De landelijke ziekenhuissterfte is met 15% gedaald in 2010 t.o.v. 2008. Daarnaast is bekend dat deze ziekenhuissterfte onderhevig is aan verschillende invloeden. Door de daling van de ziekenhuissterfte is het mogelijk dat er een tekort aan weefseldonoren zal ontstaan. In 2011 is de leeftijd voor weefseldonatie opgehoogd van 80 naar 85 jaar om aan de toenemende vraag naar cornea ’s te voorzien. Niettemin werd in 2012 landelijk een afname geconstateerd van 6% aan weefseldonoren. Gezien deze landelijke daling van het aantal weefseldonoren en de daling van het aantal overledenen is onduidelijk of dit ook geldt voor de regio Leiden. Wij hebben onderzocht of de daling van het aantal overleden patiënten de reden is voor de afname van het aantal weefseldonaties in de ziekenhuizen binnen de regio Leiden.

Methode:
Van 2006 t/m 2014 is in de ziekenhuizen van de regio Leiden gekeken hoeveel patiënten zijn geregistreerd in de Nederlandse Overledenen Registratie Donoren van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Een onderverdeling is gemaakt in periode I - 2006 t/m 2010 en periode II -2011 t/m 2014. Het donorwervingsproces van weefseldonatie is in kaart gebracht; vanaf het herkennen van de potentiele weefseldonor tot het effectueren van de donor.

Resultaten:
Het totaal aantal overledenen is met 21% gedaald in 2014 (n=4415) t.o.v. 2006 (n=5588). Door de leeftijdsverhoging in 2011 naar 85 jaar is het aantal overledenen geschikt voor weefseldonatie 76% in periode II t.o.v. 58% in periode I. Het aantal door de behandeld arts als medisch geschikt geachte weefseldonoren is echter gelijk gebleven (34%). Het raadplegen van het donorregister is 78% in periode II t.o.v. 79% in periode I. Het benaderen van de nabestaanden is gestegen in periode II naar 93% t.o.v. 84% in periode I. Het weigeringspercentage nabestaanden is nagenoeg gelijk gebleven (65%). Het aantal aangemelde weefseldonoren is gedaald naar 24% in periode II t.o.v. 27% in periode I. Het aantal geëffectueerde weefseldonoren t.o.v. het potentieel (conversion rate) is 19% in periode II t.o.v. 20% in periode I.

Conclusie:
Door de daling van het aantal overledenen in de regio Leiden is er een lichte afname te zien in het aantal weefseldonoren. De ophoging van de leeftijd t.b.v. corneadonatie heeft niet geleidt tot een verhoging van de door de arts geschikte donoren. Winst kan nog behaald worden in het raadplegen van het donorregister, het benaderen van de nabestaanden en in het voeren van het donatiegesprek met hen.