Donatie - P52 - Systematic review of current clinical DCD heart trans­plan­tation practice and its implications for the Dutch DCD protocolM.E. Erasmus

Chair(s): drs. Tineke Wind, transplantatiecoördinator, Maastricht UMC

Thursday 10 march 2016

12:30 - 13:00h at Foyer

Categories: Postersessie

Parallel session: Postersessies XI - Opgesplitst in 3 tijdblokken en 3 categoriëen (klinisch, basaal, donatie)


In diverse centra in de wereld worden DCD harten succesvol gebruikt voor transplantatie. Bij het schrijven van dit abstract staat de teller op ongeveer 18 DCD harttransplantaties. Absolute voorwaarde voor het succes is een korte eerste warme ischemietijd die ingaat nadat de circulatie is gestopt. Gestreefd wordt naar 10 minuten met als maximum 20 minuten warme ischemie. Een andere voorwaarde is enige vorm van machine perfusie om het hart te kunnen resusciteren. Aan de hand van een sytematische review van de methoden en resultaten van de reeds lopende DCD harttransplantatie programma’s in de wereld wil ik met het publiek bespreken en bediscussiëren hoe we DCD hartdonatie in het Nederlandse systeem zouden kunnen in passen. 

More information